ENDOKRİNOLOJİ, ENDOKRİN, METABOLİZMA, TİROİD, DİYABET, DİYET, ZAYIFLAMA UZMANI
PROF. DR. METİN ÖZATA - ENDOKRİNOLOJİ, ENDOKRİN, METABOLİZMA, TİROİD, DİYABET, DİYET, ZAYIFLAMA UZMANI Endokrin, Endokrinoloji, Metabolizma, Zayıflama, Diyet, Diyabet, Diabet, Hipofiz, Prolaktin, Tiroid, Guatr, Tüylenme, Polikistik over, Paratiroid, Böbreküstü bezi, Hormon, Hormonlar, Testis, Yumurtalık, Metabolizma, Boy kısalığı, Kemik erimesi
 
 
TIROID
Prof. Dr. Metin ÖZATA
Yayımlanmış Kitaplar
ENDOKRIN-ENDOKRINOLOJI
HIPOFIZ
GUATR
Paratiroid
Böbreküstü Bezi-ADRENAL BEZ
Yumurtalık - Over
Testis hastalıkları
DIYABET-ŞEKER HASTALIĞI
Hormonlar ve …
Zayıflama - Diyet - Metabolizma
VITAMINLER
Makale Özetleri - Yenilikler
Site Haritası - Site Map
İletişim - Ulaşım
Videolar
Anasayfa

Kişiye Özel Kalıcı Zayıflama Rehberi - Prof. Dr. Metin ÖZATA - TIKLAYINIZ... Vitamin Miineral ve Bitkisel Ürün Rehberi - Prof. Dr. Metin ÖZATA - TIKLAYINIZ...
Gİ Diyeti - Prof. Dr. Metin ÖZATA - TIKLAYINIZ... 99 Sayfada Kilo Yönetimi - Prof. Dr. Metin ÖZATA - TIKLAYINIZ...
ENDOKRİNOLOJİ - Prof. Dr. Metin ÖZATA - TIKLAYINIZ... Diyabetle Kaliteli Yaşam Rehberi - Prof. Dr. Metin ÖZATA - TIKLAYINIZ...
Doğru Beslen - Formda Kal - Prof. Dr. Metin ÖZATA - TIKLAYINIZ... 99 Sayfada Sağlıklı ve Dengeli Beslenme - Prof. Dr. Metin ÖZATA - TIKLAYINIZ...
Guatr ve Tiroid Rehberi - Prof. Dr. Metin ÖZATA - TIKLAYINIZ... Tiroid Hakkında Bilmeniz Gereken Herşey - Prof. Dr. Metin ÖZATA - TIKLAYINIZ...

istiklal madalyası alan hekim ve eczacılar
İSTİKLAL MADALYASI ALAN HEKİM VE ECZACILAR Prof. Dr. Metin Özata 869 sayılı İstiklal Madalyası kanununa göre İstiklal Madalyası şeritleri (kurdele) şöyle düzenlenmiştir: cephede fiilen çarpışanlara kırmızı şerit, cephe gerisinde çalışanlara beyaz şerit, TBMM üyelerine yeşil, TBMM üyesi olup hem de cephede görev alanlara yeşil-kırmızı şerit verilmiştir. TBMM zabıt ceridelerinden ve bazı yayınlardan saptayabildiğim İstiklal Madalyası almış tabipler, diş tabipleri, eczacılar ve bazı baytarlar aşağıda verilmiştir. TBMM Zabıt Ceridelerinin hepsine ulaşma olanağı bulamadığımdan istiklal madalyası almış sağlık personelinin daha fazla olduğunu tahmin etmekteyim. Zabıt Ceridelerinde madalya alan tabip veya eczacıların o tarihte görev yaptıkları birlik veya müessese ismi vardır. Bunlar İstiklal Savaşında görev yaptıkları yerler değildir. TBMM’nin 24.5.1926 günlü toplantısında alınan kararla istiklal Madalyası alanlar 1. Trabzon Hastanesinde Bakteriyolog Tabip Yüzbaşı Dr. Mustafa Cemil Efendi, Vasıf oğlu, İstanbul, sicil:334-t C48, Beyaz Şerit 2. Millî Müdafaa Vekâleti Sıhhiye Dairesi Birinci Şubede Tabip Yüzbaşı Dr. Mustafa Sıtkı Efendi, Sıtkı oğlu, İzmir, sicil:335-54, Beyaz Şeritli 3. Manisa Merkez Sıtma Mücadele Tabibi Mükellef Tabip Yüzbaşı Dr. Hilmi Bey, beyaz şeritli 4. Mektebi Tıbbiye Müzakereci Tabibi Binbaşı Dr. İbrahim Cemal Efendi, Mehmet Tevfif oğlu, Kâğıthane doğumlu, Sicil: 323-72, Kırmızı Şeritli 5. Niğde Hastahanesi Operatörü Tabip Binbaşı Dr. Mustafa Bahir Efendi, Osman oğlu, Kıbrıs doğumlu, sicil: 332-26 , beyaz şerit 6. 8 nci Fırka 135 nci Alay Tabur Tabibi Tabip Binbaşı Ali Rıza Efendi, İbrahim oğlu, İstanköy doğumlu, Sicil: 3130434, Beyaz Şerit 7. Gülhane Hastahanesi Cerrahi Muallimi Tabip Binbaşı Mehmet Murat (Cankat) Efendi, İbrahim oğlu, Haseki doğumlu, sicil: 326-9, beyaz şerit 8. Mektebi Harbiye Tabibi Binbaşı Arif İsmet (Çetingil) Efendi, Abdullah Vehbi oğlu, Bursa doğumlu, sicil 328-45 beyaz Şeritli 9. Haydarpaşa Hastahanesinde Tabip Binbaşı Şaban Efendi, Hüseyin oğlu, İstanbul doğumlu, sicil: 325-14 , beyaz şerit 10. 9 ncu Fırka Topçu Alayı Birinci Tabur Tabibi Binbaşı İsmail Hakkı Efendi, Mehmet Salim oğlu, Trabzon doğumlu, sicil 329-49 , beyaz şerit 11. Mütekait Tabip Binbaşı İsmail Sırrı Efendi, Hüsnü, Golos, sicil 327-49 Beyaz Şeritli 12. Gülhane Hastahanesi Sereczacısı Eczacı Binbaşı Mehmet Halit Efendi, Cemal oğlu, İstanbul, 324-48, beyaz şerit 13. Hadımköy Hastahanesi Tabip Binbaşı Halit Ziya Efendi, Bekir oğlu; Bozok, 324-6 , beyaz şerit 14. Erzurum Hastahanesinde Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Efendi, Mehmet oğlu, Erzincan 328-22 , Beyaz Şeritli 15. Çorlu Hastahanesi Etıbbasından Tabip Binbaşı Sayit Niyazi Efendi, Ahmet oğlu, Kastamonu, sicil: 320-83 I, Beyaz Şeritli 16. Tabip Binbaşı İbrahim Ethem, Ethem oğlu Şam 328-24, Kırmızı Şeritli 17. Gülhane Hastahanesinde Tabip Binbaşı İbrahim Kâtip Efendi, Musa, Kuzguncuk, 330-39 Beyaz Şeritli (Dr. İbrahim Kâtip Koşumdok (1888-?): 58. Alay Baştabipliği yaptı) 18. İzmir Hastahanesinde Tabip Kaymakam Mehmet Fikri Bey, Bîn (oğlu) Rüştü, İzmir 319-75 beyaz şerit 19. Antep Hastahanesi Sertabibi Şıhabettin Efendi beyaz şerit (Dr. Şahap Akın (1887-?): Antep Müdafaasında görev aldı.) 20. Antep Hastahanesi Tabibi Fahrettin Bey beyaz şerit (Dr. Fahri Can) 21. Adanalı Tabip Hamit Bey (Uras) beyaz şerit (Antep Müdafaasında görev aldı) 22. Şehit, Maraş'ın Çavuşlu Mahallesinden Tabip Mustafa 'Bey (Varisine) Kırmızı şerit (MARAŞ SAVUNMASI ŞEHİDİ Dr. Mustafa Köker) ) 23. Mektebi Tıbbiyei Askeriye Sınıf Üç Talebesinden Mustafa Efendi Bin (oğlu) Ahmet, Tire, Numara 3 Kırmızı Şerit (TIBBİYE ÖĞRENCİSİ) 24. Gülhane Dişçi Mektebinden Stajyer Kenan Bey Bin (oğlu) İsmail Köprülü beyaz şerit 25. Ayvalık Belediye Tabibi Sabık Dördüncü Fırka 58 nci Alay 3 ncü Tabur Tabibi Fazıl (Doğan ) Kırmızı şerit TBMM 28 Mart 1927 günlü Kararıyla İstiklal Madalyası Alanlar 26. Çatalca Merkez Hükümet Tabibi Fazıl Bey kırmızı 27. Bolu'nun Düzce Belediye Reisi Doktor Rifat Bey beyaz 28. Milas Kazasından Doktor Servet (Akgün) Bey kırmızı (Nazilli Kongresi ve Muğla Müdafaa-i Hukuk üyesi) 29. Darülfünundan (Tıp Fakültesi) Dr. Hamza Orhan Efendi kırmızı 30. İskeçeli Doktor Hikmet Feridun Arda Bey beyaz şerit (Garbi Trakya müdafaa-i Hukuk üyesi) 31. Aydın mebusu Dr. Reşit Galip kırmızı (Tavşanlı Müdafaa-ı Hukuk, Söke Hilal-i Ahmer de çalıştı) 32. Bodrum Kazasından İbrahim Beyzade Doktor Hüseyin Mümtaz Ataman (1893-?) Bey (Beyaz şeritli, 28.3. 1927, TBMM zabıt ceridesi) (Bodrum Belediye Başkanlığı yapmıştır) : 1918 mezunudur. Mektepten çıkınca İzmir Hükümet doktoru olmuş, sonra Ödemiş’e tayin olmuştur. Sonra Milas ve Bodrum Hükümet doktorluğu yapmıştır 33. Diş Tabibi Ahmet Şevki Bey, Beyaz kurdela (Ahmet Şevki Çiloğlu, Muş Mebusu) 34. Dr. Ali Yaver (Ataman) Bey (Safranbolu Müdafaa-i Hukuk Başkanı) 35. Eczacı Binbaşı Yusuf Bey İzmit’te Belediye Eczacısı Kırmızı şerit TBMM’nin 19.5.1926 günlü kararıyla Madalya Alanlar: 36. Antalya'da serbest etıbbadan Operatör Burhanettin (Onat) Bey Beyaz (Nazilli Hilal-i Ahmer ve Konya cerrahi hastanesinde çalıştı) 37. Esbak Denizli Hükümet Tabibi Denizli Mebusu Doktor Kâzım (Samanlı) Bey Beyaz (Denizli’de Kuvayi Milliye için çalıştı) 38. Aydm'dan Doktor Sabri (Akın) Bey beyaz (Demirci Efe Kuvayi milliye doktoru, mebus) beyaz 39. Doktor Hilmi Oytaç Bey, Malatya Mebusu kırmızı (Kirmasti-Karacabey Müdafaa-i Hukuk Başkanı) TBMM 19.5.1926 Zabıt Ceridesi 40. Eczacı Basri Aksoy Bey, Adana, Beyaz (Adana cephesinde) 41. Doktor Lütfi Bey Adana'dan kırmızı şerit 42. Doktor Bahri Erkam Bey , Adana'dan beyaz (Adana cephesinde) 43. Doktor Salim Serçe Bey Adana'dan beyaz (Adana Cephesi) 44. Doktor Basri Uzel Bey Adana'dan beyaz ( Adana Cephesi) 45. Manisa'dan Doktor Saim (Uzel) Bey beyaz (Saruhan Mebusu, Eşme Hastanesi tabibi, Eşme Müdafaa-i Hukuk üyesi) TBMM’nin 6.5.1926 Zabıt ceridesi 46. Bolu Sıhhiye Müdürü Zihni (Ülgen) Bey-Beyaz (Gerede Müdafaa-i Hukuk Başkanı, Bolu mebusu ) 47. Erbaa kazasından Hükümet tabibi Dr. Remzi (Tokat Müdafaa-i Hukuk üyesidir) 48. Sivil tabip Dr. Nihat Sezai Güran (Trabzon Hilal-i Ahmer hastanesinde çalıştı) 49. Dr. Ali Nihat Güran, Sağlık müfettişliğinden emekli (vefat 10.9.1974) TBMM 15.2.1926 Zabıt Ceridesi 50. Mersin vilâyeti Sıhhiye Müdürü Sahabettin Bey, Beyaz Kurdeleli 51. Gemlik kazası sabık Müdafaa Hukuk Reisi Doktor Ziya (Kaya) bey, Beyaz kurdeleli (Gemlik Müdafaa-i Hukuk Başkanı) 52. Beykoz’da Eczacı Ferit Bey, Beyaz kurdele (Beykoz Kuvayi Milliye idarecisi) TBMM 18.5.1926 Zabıt Ceridesi 53. Dr. Hamdi Kasım ( Özkan) Bey Gaziantep Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Müdürü beyaz şerit ( Gazi Ayıntab Vilayeti ve Türkiye'nin Sıhhi-İçtimai Coğrafyası yazarı, Urfa’daki Kuvayi Milliye çalışmalarından) TBMM’nin 16.4. 1341 tarihli Zabıt Ceridesi 54. Dr. Abdülhak Hamit Bey, Aksaray Vilâyeti Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Müdürü 2.1. 1340 TBMM ZABIT CERİDESİ 55. Birinci Menzil emrinde Birinci Hat Sertabibi Tabip Binbaşı Ahmed Cemil Efendi bini Salih (İstanbul), 56. Fırka 5 Sertabibi Binbaşı Mustafa Zeki Efendi bini Memiş (Balıkesir), 57. Dokuzuncu Kafkas Alayı Tabibievveli Tabip Binbaşı Abdullah Efendi bini Süleyman (Nablüs), 58. Fırka 11, Alay 127, Tabur 1 Tabip Binbaşı Abdülkadir Kemal Efendi bini Mehmed Ali (Diyarbekir), 59. M. 4 Topçu Taburu Sertabibi Tabip Yüzbaşı Said Hikmet Efendi bini Hafız Ali (Bosna), 60. Birinci Ordu Menziline merbut Şuhud'da Ağır Mecruhîn Hastanesi Operatörü Tabip Yüzbaşı Ahmed Cemal Efendi Bini Ali Rıza (İstanbul), 61. Alay 70, Tabur 2 Tabibi Tabip Yüzbaşı Ahmed Hamdi Efendi bini Süleyman (İstanbul), 62. Fırka 11 Hücum Taburu Tabibi Mükellef Tabip Yüzbaşı Nureddin Efendi bini Fuad (İstanbul), 63. Birinci Ordu Menziline merbut Şuhud'da Ağır Mecruhîn Hastanesi etibbasmdan Tabip Mülâzimievvel Kâzım Efendi bini Süleyman (İstanbul), 64. Birinci Ordu Menziline merbut Afyon Karahisar'mda Ürgüb Hastanesi etibbasmdan Tabip Mülâzimievvel Ahmed Münir Efendi bini Nuri (Konya), TBMM 14.8.1339 Zabıt Ceridesi 65. Tabip Kaymakam Mustafa Şevki Bey, 66. Tabip Binbaşı Mehmed Şemseddin Efendi, 67. Tabip Binbaşı Mehmed Efendi, 68. Tabip Binbaşı Hasan Sabri Efendi, 69. Operatör Binbaşı Mustafa Tahsin Efendi, 70. Operatör Binbaşı Eyüb Sabri Efendi, 71. Tabip Kaymakam. Abdurrahim Süreyya Bey, 72. Tabip Binbaşı Abdül gaffar Efendi, 73. Tabip Binbaşı Yusuf İzzet Efendi, 74. Bakteriyolog Binbaşı Ahmed Cevdet Efendi, 75. Tabip Binbaşı Mehmed Cemaleddin Efendi, 76. Operatör Yüzbaşı Mehmed Hayreddin Efendi, 77. Operatör Binbaşı Celâleddin İsmail Efendi, 78. Tabip Yüzbaşı Osman Nuri Efendi, 79. Tabip Yüzbaşı Ziya Hilmi 80. Tabip Yüzbaşı ihtiyat Ali Vefik Efendi, 81. Tabip Yüzbaşı Ali Kemal Efendi, 82. Tabip Yüzbaşı Kadri Efendi, 83. Tabip Yüzbaşı ihtiyat Ahmet Cemal Efendi, 84. Tabip Yüzbaşı Salih Sırra Efendi, 85. Hilâl-i ahmer Sertabibi Zeki Nasır (Barker) Bey (Konya Hilal-i Ahmer Hastanesinde çalıştı) 86. Hilâl-i ahmer Tabibi Nuri Bey, 87. Hilal-i Ahmer Tabibi Cemil Bey, 88. Tabip Mülâzimisani Hüseyiın Avni Efendi, 89. Sertabip Sivil Süleyman Mehmed Bey, 90. Tabip Sivil Mustafa Talât Bey, 91. Tabip Yüzbaşı Tahsin Efendi 92. Mükellef Tabip Yüzbaşı Mehmed Cemil Efendi, 93. 'Tabip Yüzbaşı Mehmed Bandur Efendi, 94. Tabip Yüzbaşı Galib Ekrem Efendi 95. Tabip Yüzbaşı Necib Bey, 96. Tabip Yüzbaşı Âmi Ruhi Bey, 97. Tabip Yüzbaşı Ahmed Faik Bey, 98. Tabip Yüzbaşı İlhami Bey 99. Tabip Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey, 100. Tabip Mülâzimievvel Mehmed Muhiddin Efendi, 101. Tabip Binbaşı Ahmed Muhiddin Efendi TBMM 23.5.1926 Zabıt Ceridesi 102. Zonguldak Müdafaai Hukuk Azasından Doktor Nihat Bey Beyaz Şeritli, 103. Konya Hilaliahmer Merkez Reisi sabıkı Kürakİzade Vehbi Bey TBMM 01. 4.1341 Pazar Zabıt Ceridesi 104. Tabip Kaymakam Mehmet Avni Bey (Çopur?) bini Mehmet İslimiye 105. Tabip Yüzbaşı izzettin Efendi bini Ahmet (Gümüşsuyu Hastanesinde Takdirnamae 106. Tabip Yüzbaşı Ali Kemal Efendi bini Şakir Denizli Takdirname 107. Tabip Kıdemli Yüzbaşı Celâlettin Efendi bini Mehmet 108. Tabip Yüzbaşı Sait Hikmet Efendi bini Hafız Ali TBMM 27 Mart 1926 Zabıt Ceridesi 109. Dr. Rıza Nur’un istiklal madalyası kırmızı yeşil oluyor Afyonkarahisar ve Dumlupınar muharebelerine katılan subaylara 6.11.1338 günü TBMM Zabıt Ceridesi ile İstiklal Madalyası verilmiştir. Bunlardan tabip, eczacı ve baytar olanlar şunlardır: 1. Tabip Binbaşı Musa Kâzım Bey bini Esad (Şehremini), kırmızı 2. Tabip Binbaşı Mehmed Niyazi Efendi bini Murtaza (Kosova), 3. Tabip Mülâzimievvel Ahmed Refik Efendi bini Nuri (Dersaadet), 4. Tabip mülâzimievvel Mustafa Efendi bini Hasan (Of), 5. Tabip Mülâzimisani Mehmed Şefik Efendi bini Mehmed Tevfik (Amasya), 6. Tahip Yüzbaşı Ali Kemal Efendi bini Hasan Tahsin Yılmaz, 7. Tabip Mülâzimievvel Mustafa Rüşdü Efendi bini Rahmi (Dersaadet), 8. Tabip Yüzbaşı Ahmed Ruhi YEŞİLYURT Efendi (Burdur, sonra Mebus)) 9. Tabip Kaymakam Hüseyin Hilmi Bey bini Âlim (Selanik), 10. Tabip Yüzbaşı Mehmed Şakir (Şener) Efendi bini Ahmed (Söke),(Daha sonra mebus) 11. Tabip Binbaşı Şükrü Efendi bini İdris (Doğancılar) 12. Tabip Binbaşı Tahir Efendi bini İbrahim (Kalkandolen). 13. Baytar Binbaşı Sabrı Efendi bini Süleyman 14. Tabip Binbaşı Mehmed Efendi bini Hüsnü (Girit), 15. Tabip Yüzbaşı Reşid Efendi, 16. Sertabip Binbaşı Halil Rifat Bey, 17. Tabip Yüzbaşı İsmail Fuad Efendi, 18. Tabip Yüzbaşı IsaRuhi Efendi, 19. Operatör Mülâzimievvel Ahmed Cevdet Efendi, 20. Diş tabibi Mülâzimievvel Ömer Nazif Efendi, 21. Sertabip Binbaşı Mustafa Tevfik Efendi, 22. Tabip Yüzbaşı Muhiddin Efendi, 23. Eezacı Yüzbaşı Kâzım Efendi, 24. Tabip Yüzbaşı İbrahim Efendi bini Hacı Emin (Tokat), 25. Tabib Binbaşı Bahaeddin Efendi bini İbrahim Edhem (Rize), 26. Tabib Kaymakam Ahmed Haşim Bey bini İbrahim (Yanbolu), 27. Tabip Yüzbaşı Ömer Nizami Efendi, bini Mehmed Ali (Dersaadet), 28. Tabip Yüzbaşı Hüseyin Hüsnü Efendi bini Hasan (Gönen). 29. Tabip Mülâzimisani Mehmed Şevket Efendi bini Ahmed Enver (Çorum), 30. Tabip Yüzbaşı Tevfik Efendi bini Hüsnü (Nizip) 31. Tabip Yüzbaşı Necib Efendi bini Atâ (Dersaadet), Başbakanlık Devlet Arşivinden İstiklal Madalyası Aldığı Saptananlar 1. Urfa Milletvekili Doktor Refet (Hüseyin Topçuoğlu) Bey hakkında 15. 11. 1927 tarihinde İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmesi için yazışmalar yapılmıştır. Alıp almadığına dair bir yazı bulunamadım.1 2. 17.3. 1926 günü alınan bir kararla kendisine iki defa istiklal madalyası taltif edilen Dr. Mehmet Ali’nin bir madalyasının iptal edildiğine dair yazı 2 3. 25.1.1926 günü Emekli doktor Kaymakam Haşim Bey’in İstiklal Madalyası kurdelasının kırmızıya çevrilmesi (Dr. Haşim Bey Eskişehir Hilal-i Ahmer Hastanesinde çalışmıştı). 3 4. Bolu Belediye Doktoru Dr. Cemalettin Bey’e istiklal Madalyası verildiği ve belgenin eline geçmediğine dair bir yazı. 4 5. Tabip Yüzbaşı Galip Ekrem’e aynı hizmetten dolayı iki defa istiklal madalyası verildiği anlaşıldığından vesikalardan birinin iptal edildiği 16.5.1926 tarihli karar. 5 6. Milli Mücadele’deki hizmetinden dolayı operatör doktor Sadi Rasim’e istiklal Madalyası verildiği 6 7. Operatör Emin Erkul’a 1925 tarihindeki bir yazıda İnönü Muharebeleri ve Garp Cephesindeki çalışmalarından dolayı İstiklal madalyası verileceğine dair yazışma Bazı Yayın ve İnternet Kaynaklarından İstiklal Madalyası Aldığı Saptananlar: Şehit Eczacı Yüzbaşı Muhittin Efendi Şehit Tabip Binbaşı Mustafa Lütfi Efendi Şehit Tabip Üsteğmen İbrahim Daniş Şehit Tabip yüzbaşı Ali Rıza Şehit Tabip Binbaşı Osman İhsan Bey Dr. Adnan Adıvar, Mebus, Sağlık Bakanı, Kızılay çalışmaları Dr. Refik Saydam, mebus, Bakan Dr. Tevfik Rüştü Aras, mebus Dr. Abidin Atak: Mebus, Gerede isyanını bastırdı, İnönü Savaşına katıldı. Dr. Emin Erkul: İnönü Savaşına katıldı Dr. Fuat Umay , Mebus, İnönü Savaşına katıldı Dr. Eşref Akman: Adana cephesi, mebus Dr. Mustafa Şevket Bengisu: Ödemiş Direnişi, Alaşehir hastanesi, Rodos gizli görev Dr. Mazhar Germen: Aydın Müdafaa-i Hukuk ve Denizli Hastanesi Baştabibi Dr. Fikret Onuralp, mebus Dr. Mustafa Elvan Cantekin, mebus Dr. Rıza Nur: Mebus Dr. Asım Sirel, Mebus Dr. Suat Soyer, mebus Dr. Ali Haydar, mebus Eczacı Mustafa Darman , mebus Dr. Lütfi Kırdar: Nazilli Hilal-i Ahmer başkanı Dr. Akif Arkan: Çankırı Müdafa-i Hukuk kurucusu, mebus Dr. Mehmet Ali Ağakay: Garp Cephesinde çalıştı Dr. Osman Şevki UIludağ: Garp Cephesinde çalıştı Eczacı Muzaffer Akpınar: Yunanistan’a esir olarak gitti, Edremit Kuvayi Milliye başkanı, Balıkesir 4. Dönem mebusu Dr. Ahmet Cemal Tunca: Isparta Hilal-i Ahmer Hastanesinde çalıştı, mebus Dr. Baki Bilgili: Adana Cephesi Kuvayi Milliyede çalıştı Dr. Yusuf İzzettin Bey: Bursa Vefik paşa Hastanesi Baştabibi iken madalya verildi. Eczacı Mehmet Hidayet Bey: Safranbolu Müdafaa-i Hukuk üyesi Dr. Ferruh Niyazi Ayoğlu: Kastamonu Kuvayi Milliye için çalıştı, Sivas ve Kayseri Hastaneleri baştabibi Dr. Fahrettin (Fahri) Can: Antep Savunmasında görev yaptı. Dr. Esat Oktay: Kars-Çıldır Kuvayi Milliye hareketinde bulundu Dr. Nurettin Otmar Savcı: TIBBİYE TALEBESİ İken Milli mücadeleye katıldı ve istiklal madalyası aldı Dr. Binbaşı Osman Necmi: Garp Cephesi. Kıbrıslıdır Dr. Talat Simer: garp Cephesi, mebus Tabip Albay operatör Dr. Ali Osman Onbulak, Uşak Cephesinde savaşmıştır. Milli Savunma Bakanlığı Sıhhiye dairesi 3. Şube Cerrahi Kısım amiri Dr. Behçet Adil Feyzioğlu: Atatürk’le Samsun’a çıkmıştır. Dr. M. Şerif Korkut (Burdur, 1895-1949) Dr. Abdullah Ahi Tuncer (Erzincan) Opr. Dr. Ömer Avni Arıkan (1884-?): Milli Mücadele’de Şark Cephesinde bulundu. Kars ve Sarıkamış Hastanesi operatörlüğü ve başhekimliği yaptı. 1920 de Bursa Askeri Hastanesi Baştabipliğine atandı 8 Opr. Dr. Osman Nuri Develioğlu (Kayseri-Develi) Opr. Dr. Ali Naim Özgener (1895-1947, Karaisa) Dr. Hamza Orhon (Harmanlı): Tıp Fakültesi muallimi. Dr. Ali Yaver Ataman (Safranbolu) Prof. Dr. Kazım Nuri İçgören (1893-1981): 1893’te Tarsus’ta doğdu. Tıbbiye öğrencisi işken gönüllü olarak Balkan Harbi ve Birinci Dünya Harbine katıldı. 1916 yılında Tıbbiyeden mezun oldu. Haydarpaşa Askeri Hastanesine röntgen uzmanı olarak atandı. Buradan İstiklal Savaşına katıldı ve İstiklal Madalyası aldı. 1928 yılında Cerrahpaşa hastanesi röntgen uzmanı olarak atandı. 1936 yılında Bakırköy Akliye Hastanesi ve Beyoğlu Zukur hastanesi Röntgen uzmanlığı yaptı. 1943 yılında Haydarpaşa Numune Hastanesine atandı ve 1957 yılında emekli oldu. 1981 yılında vefat etti.9 Bestekâr Doktor Albay Suphi Zühtü Ezgi (1869-1969): İstiklal Savaşında Ankara’da Merkez Hastanesinde çalıştı. Dr. Ali Rıza Pasin (1888-1946) : Kolordu Başhekimliği Haydarpaşa Askeri hastanesi Başhekimliği yaptı.10 Dr. Emin Kılıç Kale (Gaziantep, 1897-1984) Dr. Yusuf Ziya Balkan (ilk uçuş tabibi) Dr. Hüseyin Hulki Cura ( 1893-1982) , tabip Binbaşı, İstiklal Madalyası vardır. Görevleri: 1917 yılında askeri tıbbiyeden mezun oldu. Haydarpaşa Askeri Hastanesi Tabibi, İzmir ve Ankara Cebeci Askeri Hastanesi tabibi, İzmir Memleket hastanesi KBB şefi, İzmir Halkevi reisi, 6 ve 7. Dönem İzmir mebusu Dr. Nuri Rüştü Pasiner (1896-1959): 1896’da Bandırma’da doğdu. 1919 yılında Askeri Tıbbiyeden mezun oldu. 1922 yılında Asabiye ihtisası yaptı. 1934 tarihinde Askeriyeden ayrıldı. 1935 yılında Manisa Emrazı Akliye ve Asabiye Hastanesine atandı. Sonra buranın baştabibi oldu. 1946’da Bursa Memleket Hastanesinde görev yaptı. 1949 yılında Akliye Hastanesine nakledildi. 1955 tarihinde Haydarpaşa Numune Hastanesine atandı ve 1959 yılında emekli oldu. Dr. Yarbay Siret Derviş (E. General Tarihçi Nurettin Türsan’ın teyzesinin kocası) Prof. Dr. Ethem Vassaf ( Aydın, eski mebus, Psikiyatrist, Yazar Gündüz Vassaf’ın babası) Dr. Cevat Kerim İncedayı: İstiklal Savaşı cepheleri, Profesör, cildiye uzmanı Dr. Mehmet Ali Ağakay (1893-? ) Dr. Ziya Nuri Ağıcı (1883-?): İzmir’e giren bir Tümen’in baştabibidir. Harp sonrası 3. Ordu başhekimliği yaptı. 1934 de askeriyeden emekli oldu. Tıp Talebe yurdunda tabiplik yaptı. İdrofil Pamuk Müdürlüğü yaptı. 11 Prof. Dr. Vefik Vassaf Akan, profesör (1893-?) Dr. Halit Akın: (1883-?): 1918’de Tümen Baştabibi iken bir tayyare bombasıyla bir parmağını kaybetti. Milli Mücadele’de 12. Tümen Baştabipliği yaptı. İstiklal Harbinin bütün safhalarına katıldı. 12 Dr. Esad Akkuş (1891-?) 13 Dr. İbrahim Akman (1882-?): Hindistan’da bir yıl esir kaldıktan sonra İstiklal Harbine katıldı. 14 Dr. Süleyman Emin Paşa: Garp Cephesi Sıhhiye Reisi TBMM 29.9.1337 tarihli kararı ile İstiklal Madalyası verilen Sakarya Savaşı’na katılan subaylar arasında yer almıştır Prof. Dr. İhsan Hilmi Alantar (1888-?): Profesör, Çocuk Uzmanı. İstiklal Savaşında Ankara ve Kayseri hastanelerinde görev yapmıştır. Dr. Cevdet Alkaya: Sıhhiye Dairesi zat işleri müdürü olarak çalıştı.15 Opr. Dr. Sırrı Alıçlı: 56. Tümen Tabur tabipliği. 16 Dr. Fikri Altan (1889-?): Sonradan general olmuştur. Dr. Behçet Arıel: 2. ve 1. Seyyar Hastanede görev yaptı. Opr. Dr. Nuri Arıkan (1882-?): Kastamonu Müstakil Mıntıka Kumandanlığı Baştabibi, İnönü Savaşında Ankara Yaralı Hastanesi Baştabibi, Afyon Cephesi Cerrahi müşaviri olarak çalışmıştır. 17 Dr. Asım Asrak (1880-?): 1919’da Anadolu’ya geçip Garp Cephesi Sıhhat müşaviri olmuştur. Dr. Ahmet Aşkın (1900-?): İstiklal Harbi ve Pontos harekâtına katıldı. Dr. Mazhar Ataay: (1900-?): Zile doğumludur. Tıbbiye öğrencisi iken Anadolu’ya geçip Pontos harekâtı, Zile ve Yozgat isyanlarında ve İnönü muharebesinde 5. Kafkas fırkasında silahlı nefer olarak cephede vazife görmüş ve Amasya Askeri hastanesinde çalışmıştır. 1923 senesinde Askeri Tıbbiyeden diploma almıştır.18 Dr. Seyfettin Atalan (1893-?): Cildiye Uzmanı, Son taarruzda 17. Fırka sıhhiye bölüğünde çalıştı. Dr. Suat Atay (1896-?): İkinci Kafkas fırkasında Balıkesir, Balya, Edremit ve Ayvalık’ta çalışmıştır. 19 Opr. Dr. Akif Tevfik Atlamaz (1884-?): Milli Mücadele’de Çorum Müdafaa-i Hukuk Başkanlığı ve Yozgat, Keskin, Adapazarı Hastaneleri operatörlüğü yaptı. 20 Dr. Mustafa Şakir Avcılar: Bir sıhhiye bölüğü başhekimi olarak katılmıştır. Askeri doktor.21 Dr. Necip Aydın (1894-?): Soma mıntıkası Kuvayi Milliyede çalıştı. Dr. Şükrü Derviş Aykın (1893-?): Uşak –İzmir harekâtında seyyar hastane operatörü olarak çalıştı. 22 Dr. Zeki Nasır Barker (12890-?): Konya’da yedinci Hilal-i Ahmer İmdat heyetimde çalıştı. 23 Dr. Mecit Barlas : Antep Savunmasındaki hizmeti için. 24 Dr. Şaban Barutçu: Şark cephesindeki hizmetleri için madalya aldı. Dr. İrfan Başar (1900-?): 1921 de teğmen oldu. 1922 de Milli Mücadeleye katıldı. 25 Dr. Abdurrahim Bayraktar (1893-?): 8. Fırka Hücum tabur tabibi olarak çalıştı. 26 Dr. Fuat Bayraktar ( 1896-?): Ankara Taşhan Yaralı Hastanesi ve Beypazarı Askeri Hastanesinde çalıştı. Dr. Niyazi Baysan (1900-?): 12. Fırka Sıhhiye Bölüğünde vazife yaptı. 27 Dr. Cemal Berksun (1887-?): Milli Mücadele’de İnönü ve Sakarya Savaşına katılmış daha sonra Kırşehir Hastanesi Baştabipliği yapmıştır.28 Dr. Mustafa Enver Birol (1885-?): Kastamonu Askeri Hastanesi Dahiliye uzmanlığı ve Adana Bölgesi Kumandanlığı Başhekim muavinliği yaptı. Dr. Fahri Can: Gebze menzil hattında çalıştı, Antep Müdafaasında görev yaptı. 29 Dr. Asım Cangören (1891-?). 24. Piyade Alayında çalıştı Prof. Dr. Murat Cankat: Garp Cephesi cerrahi müşaviri olarak ve Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruzda görev aldı. Prof. Dr. Tevfik Sağlam: Askeri Sıhhiye Daire Başkanlığı yaptı. Kırmızı şeritli İstiklal Madalyası 17 Mayıs 1927 günü aldı Tabip Yüzbaşı Salih Zeki (Sicil No: 333-70) : Burdur Çelikalay'ın ilk komutanıdır. Daha sonra 1. Kolordu 6. Tümen 2. Top Taburunda görev yapmış ve bu nedenle İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir. Dr. Yusuf Naci Ceylan (1899-?): 16. Fırka 43. Alay tabibi olarak çalıştı. Dr. Celal Abdi Çelebioğlu ( 1891-?): Adapazarı, Hendek Düzce isyanında, Sıhhiye Dairesi 4. Şubede görev yaptı, 2. İnönü Savaşına katıldı ve bu sırada tifüs oldu. Opr. Dr. Nüzhet Çevik: Konya Merkez Hastanesi ve 1500 yataklı ağır yaralı hastanesi Baştabibi olarak çalıştı. 30 Dr. Lütfi Kamil Dağdelen (1898-?): Cebeci Hastanesinde bir yıl, Konya Cerrahi hastanesinde 6 ay, sonra Kilis taburunda 5 yıl çalıştı. Dr. Vehbi Demir (1885-?): Ankara’da Demiryolları Sıhhat Teşkilatında çalıştı. Dr. İhsan Arif Derman (1891-?): Nazilli’de 5. İmdat heyeti, Isparta Hastanesi, Akşehir Hastanesi, Büyük Taarruzda Akşehir hastanesi ile Uşak ve İzmir’de görev yaptı. Üroloji uzmanı Dr. Abdülkadir Dirim ( 1896-?): Garp Cephesi ve Eskişehir hastanesi bakteriyoloğu, 7. Fırka 2. Alay tabipliği yaptı. Dr. Mustafa Bahaettin Dinçer ( 1890-?): Muhtelif cephelerde sıhhiye bölüğü tabibi olarak çalıştı. Dr. Yusuf İzzettin Dolgungil: Garp ve Şark cephelerindeki hizmeti vardır. Dr. Hüseyin Dora: Ankara İstasyon Yaralı Hastanesi, Sivrihisar Hastanesi Başhekimliği yaptı. Dr. Sabri Erbil (1889-?) Dr. Bekir Sıtkı Erbuğ (1887-?) Dr. Rüştü Erbuğ (1878-?): Bir seyyar hastane baştabipliğinde bulundu. 31 Dr. Mehmet Nuri Ergüklü (1877-?): Bir alay tabipliği yapmıştır. 32 Dr. Saffet Eroğlu (1883-?): Eskişehir hastanesi göz uzmanı ve hafif mecruhin hastanesi baştabipliği yaptı. 33 Dr. Kutsi Esencan (1884-?). 23. Tümen Başhekimliği, Tavşancıl Alay tabipliği yaptı. Dr. Ömer Lütfi Eti (1882-?): Ankara’da Kızılay Murahhası olarak çalıştı. Dr. İsmail Hakkı Evin (1878-?): Amasya hastanesi ve Çorum hastanesi Başhekimi, Ankara Merkez Hastanesi 2. Hekimi olarak çalıştı. Dr. Rıfat Evsen: 1. Ordu Sıhhiye reis muavinliği ve Alay baştabipliği görevinde bulundu. Dr. Behçet Feyzioğlu: Samsun’a Atatürk’le beraber giden heyette yer aldı. Sivas, Kayseri, Maraş, Gaziantep ve Afyon Askeri hastanelerinde çalıştı. 34 Dr. Tevfik İsmail Gökçe ( 1891-?): Cebeci Hastanesi Bakteriyologluğu, Sıhhiye Dairesi Aşı Üretim Müdürlüğü, İzmir’in alınmasından sonra 152 nolu hastane dahiliye şefliğini yaptı. 35 Dr. Ruhi Gökmoğol (1901-?) İstanbul Sultanahmet Heyeti Merkeziyesinde çalıştı. Dr. Remzi Gönenç ( 1891-1952): Malul kalan askerlere fizyo-elektro terapi yaptı. Ankara, Kayseri, Adana askeri hastanelerinde çalıştı. 36 Dr. Cevdet Gönenden (1897-?): Sabit ve seyyar hastanelerde operatör yardımcılığı ve operatör olarak çalıştı. 37 Dr. İbrahim Gönül (1887-?) Dr. Şevket Gözaçan ( 1894-?): Sivas Askeri Hastanesi Göz hekimliği ve Konya Topçu Taburu tabipliği yaptı. 1928 yılında Erzurum Numune Hastanesi göz uzmanı ilen Aydın Memleket Hastanesine tayin oldu. Dr. Rıfat Ahmet Gözberk (1880-?): Erzurum, Kars, Trabzon Askeri hastaneleri göz uzmanlığında bulundu. Dr. İbrahim Göze (1896-?). Şark Cephesi 9. Tümen Tabur tabibi olarak çalıştı. Dr. Osman Mehmet Gündem ( 1879-?): Isparta Menzil hastanesi ve 14. Fırka Başhekimi olarak vazife gördü. Dr. Nuri Şemsi Güneren ( 1894-?) : Sivas Askeri Hastanesinde çalıştı. Dr. Nihat Sezai Güran (1892-?): Trabzon Hilal-i Ahmer Hastane Reisi olarak çalıştı. Dr. Ali Nihat Güran Dr. Faik Gürbaş (1887-?): Tabur Tabipliği yaptı. Bandırmada Yunanlılar tarafından tutuklanıp kaçmıştır. Dr. Fahri Işık (1894-?): Akşehir Hilal-i Ahmer, Eskişehir Hilal-i Ahmer Dahiliye uzmanı, Kırşehir Hastanesi Başhekimi. 38 Dr. Bahir İlter (1891-?): Birinci ve İkinci İnönü savaşlarına katılıp yaralandı. 39 Dr. Cevat Kerim İncedayı ( 1894-?) Profesör İstiklal Savaşı’nın tüm cephelerine katıldı Dr. Hamdi İpekoğlu ( 1882-?): 1920 de Polatlı Hastanesi sertabibi, 1921 de Sungurlu Hastanesinde çalıştı. Dr. Abdullah Hayri Kağan (1897-?): 1920’de İstanbul’dan firar ederek 58. Fırkada, Ankara Cebeci hastanesinde, cephede Atlı takip kuvvetleri alayında, Süvari alaylarında, 15, 57. Fırka sıhhiye bölüklerinde çalıştı. Dr. Ali Demir Kamçıoğlu ( 1897-?): Anadolu’ya geçip Bolvadin Hükümet tabipliği, Askeri sevkiyat hekimliği, 2. Ordu hastanesi yardımcı hekimliği, Piribeyli Nokta hekimliği yapmıştır. Lise talebesi iken Türk Ocağı üyesi olmuştur. 40 Dr. Mustafa Celal Kansu ( 1880-?): Alay Baştabipliği, İzmit Askeri Hastanesi tabipliği yaptı. 41 Dr. Mustafa Sıtkı Kantemir (1896-?): 135 ve 189. Alay tabibi Dr. Şevket Kırbaş (1892-?) Ilgın Hastanesinde çalıştı Dr. Halit Ziya Koçak (1880-?) : Dr. Raif Konuk: (1882-?) Cephe ve Ordu Sıhhiye reisliği yaptı. Dr. İbrahim Katip Koşumdok (1888-?): 58. Alay Baştabipliği yaptı. Dr. Ekrem Köner : (1887-?): Operatör, Cebeci Ağır Yaralı hastanesi, Kırşehir ve Eskişehir askeri hastanelerinde çalıştı. Dr. Bahattin Faik Kökdemir: Gerze Ayancık Müdafa-i Hukuk üyesi. 42 Dr. Sami Kulakçı (1898-?): Garp Cephesi 116 nolu hastanesi Dr. Mehmet Derviş Kuntman (1889-?): Garp Cephesi Kumrallı hastanesi ve Büyük Taarruza katıldı. Kırmızı şeritli İstiklal madalyası aldı. 43 Dr. İbrahim Ethem Kuray (1885-?): 131. Alay tabibi olarak savaşta görev aldı. Dr. Mustafa Tahsin Kurgan (1885-?): Fırka Sıhhiye operatörü olarak çalıştı. 44 Dr. Ragıp Kurtaran (1885-?): 2 numaralı hastanede çalıştı. Dr. Mehmet Kurtoğlu: Şark cephesinde çalıştı. Dr. Kazım Lakay (1898-1971) : Gülhane’de aşı üretimi nedeniyle. Gülhane’de ürettiği aşıları Anadolu’ya serum fizyolojik diye göndermiştir. 45 Dr. Kazım Lakay Askeri Tıbbiye son sınıfında iken Balkan Harbine katıldı ve 1913 yılında mezun oldu. Birinci Cihan Harbinde Erzurum’da bir süvari tümenine baştabip olarak atandı. Burada çalışırken Bitlis’te çıkan bir kolera salgınını önledi. Daha sonra Çanakkale grubu Hıfzısıhha müşavirliğinde bulundu. Harp sonrası Gülhane’de İntani hastalıklar servisi ve laboratuvarında asistan ve başasistan oldu. Daha sonra yıldız hastanesi bakteriyoloji uzmanlığına tayin edildi. 1920 de İstiklal Savaşına katıldı. 1923 de Askeriyeden ayrıldı. İstanbul verem dispanserinde çalışmış sonra Doğu’daki kolera ve frengi mücadelesi için uğraşmıştır. Haydarpaşa Numune Hastanesinin 28 Temmuz 1934 yılında atanan ilk başhekimidir. Dr. Lakay bu hastaneye 15 yılını verip adam etmiş ancak 1949 yılında ani bir emirle kurduğu bu hastaneden Haydarpaşa İntaniye uzmanlığına atanmıştır. 1971 yılında vefat etti. 46 Dr. Abdülkadir Noyan (1886-?): Sakarya Harbi, Ankara Menzil ve Kumandanlık Sertababeti görevlerinde bulundu. Dr. Abdullah Salim Oğuzer (1885-?) İstiklal madalyası beratı almıştır Dr. Nureddin Onur (1896-?): Sivas’ta aşı üretimi yaptı. 47 Dr. Bahaddin Öğütmen (1882-?): 18. Fırka Baştabibi olarak katıldı. 1946 ‘da Edirne Mebusu oldu. Prof. Dr. Operatör Mim Kemal Öke ( 1884-?): Cebeci Ağır yaralı Hastanesi, Isparta Hilal-i Ahmer Ağır yaralı Hastanesi operatörü ve Baştabibi olarak çalıştı. Dr. Nazmi Öke (188-?): 1919 da 14. Kolordu Başhekimliğinde, sonra Garp Cephesi Sıhhiye Reis muavinliği, Yozgat ve Ankara Askeri Hastaneleri, 2. Ordu Sıhhiye müşavirliği. Dr. Mim Kemal Öke’nin kardeşidir. 48 Dr. Abdullah Sıtkı Önder: 24. Tümen 141. Alay tabibi, 1921 de 41. Fırka Sıhhiye bölüğü, Keskin Hastanesi, 1922 de Ürgüp, Karaman ve Kadirhan Hastanesi baştabipliği Dr. İbrahim Tali Öngören: Kırmızı şeritli İstiklal Madalyası vardır. Atatürk’le beraber Samsun’a çıktı. 9. Ordu Sıhhiye müfettişi oldu, sonra 15 Kolordu Sertabip, Şark Cephesi Sıhhiye Reisi, Rusya’da Moskova temsilciliği, 1921 Sıhhiye Daire Başkanı, Batum temsilcilik Dr. Cafer Özelçi: 3. Kafkas Fırkasında tabip, Malatya Belediye reisi ve mebusu oldu. 49 Dr. Neşet Halil Öztan (1896-?) Ankara Cebeci Hastanesi Bakteriyologu Dr. Ahmet Hamdi Öztekin ( 1884-?) 1919 Konya Hastanesi tabibi, sonra Alaşehir, Uşak, Akşehir Hastaneleri başhekimliği ve 23. Fırka sertabipliği. Dumlupınar, Çukurlar, Sakarya harplerine iştirak etti. Dr. Haydar Özüak (1881-?): Manisa Hastanesi, 9. Kolorduda tabiplik Prof. Dr. Zeki Hakkı Pamir: (1898-1955): Ankara Merkez Hastanesinde Kuvayi Seyyare Hekimliği, Ankara 2 numaralı hastane dâhiliye uzmanı, 5. Kolordu Başhekim muavinliği yaptı.50 Dr. Cevad Refik Pasin: 1920 ‘de Hilal-i Ahmer İmdadı Sıhhi Heyeti tabipliği yaptı Dr. Celal Pırıldar (1892-?): 1. Ordu hıfzıssıhha müşaviri, 2. Ordu 110 nolu hastanesi operatörü olarak çalıştı. 51 Dr. Seyfi Poyraz (1899-?): 4. Kolordu tabur tabibi, Sivas Askeri Hastanesi tabibi Dr. Nefi Saatçıoğlu: (1892-?): 16. Fırka 10. Seyyar hastanesi ile bütün harekâta iştirak etti. Dr. Said Ali Salman (1892-?): Pozantı’da Fransızlarla yapılan savaşa katılmış ve yaralanmıştır. Daha sonra istiklal savaşına katıldı. Dr. Halis Sarıkadıoğlu (1897-?): 1921 de Antalya Askeri Hastanesi ve nokta tabipliği daha sonra 23. Fırka 69. Piyade Alayı 1. Tabur tabipliği yaptı. Dr. Nurettin Otmar Savcı: Tıbbiye öğrencisi olarak Milli Mücadeleye katıldı. Önce Sarı Efe Edip kuvvetlerinde sonra Ankara Cebeci hastanesi ve Sivas’ta aşı üretimine katıldı. 1924 mezunu. Dr. İsmail hakkı Sayar (1881-?): Seyitgazi, Polatlı, Kalecik, Sarayönü hastaneleri baştabipliği Dr. Hikmet Sezer: Veteriner olarak İstiklal Savaşına katılmış 1942’de Tıp doktoru olmuştur. Dr. Raif Sirer (1890-?): Konya Hariciye Hastanesi ve İzmir Hastanesi operatörlüğünde bulundu.52 Dr. Fuat Sorağman ( 1879-?): Kastamonu, Haymana, Dinar hastanesinde, ve Ordu Menzil başhekimi olarak çalıştı. 1939 Kocaeli mebusu 53 Dr. Sırrı Reşit Sorgun: 113 nolu hastane operatörü olarak görev yaptı. 54 Dr. Ferit Soydan Dr. Eşref Sönmez: Isparta ve Denizli Menzil Hastanesinde çalıştı. Opr. Dr. Kemal Sönmez ( 1897-?): Ankara Sarıkışla hastanesi operatörü, Amasya askeri hastanesi operatörü olarak çalıştı. 55 Dr. Fahrettin Süğür ( 1899-?): Kocaeli grubu Göynük hastanesi, Garp cephesi hastanesi Prof. Dr. Nazım Şakir (1888-?): Ankara Cebeci hastanesi Baştabipliği Dr. Şükrü Reşit Talimcioğlu ( 1895-?): Altıntaş, Sakarya Savaşı ve sonra 4. Kolordu Sertabip muavini. 56 Dr. Haydar Toktamış ( 1894-?): Şark cephesi harekâtında görev yaptı. 57 Dr. Cevdet Uyanık ( 1895-?): Kırmızı şeritli istiklal madalyası. 58 Dr. Hakkı Uyar (1896-?): 1920’de Anadolu’ya geçmiş ve 2 ay Afyon merkez hastanesi, sonra 23. Tümen topçu tabur tabipliği sonra 69. Alayda 2. Tabur tabipliği yaptı. 59 Dr. Siret Üstüner (1882-?): Rize Alayı Başhekimliği, Trabzon Askeri hastanesinde çalıştı. 60 Dr. Kadri Yetkin, (1897-?). Sarıkamış, Sivrihisar, Bandırma, Balıkesir Menzil ve hastanelerinde çalışmıştır. 61 Dr. Abidin Atak: Mebus, Sakarya savaşı, İnönü Savaşı Kırmızı şeritli İstiklal madalyası.62 Opr. Dr. Osman Nuri Develioğlu ( 1880-1941): Haçin savaşında Dr. Mehmet Niyazi Dorken ( 1880-1943): Dr. Naci Kazım Doğancı (1892-1943) Dr. İhsan Duydal ( 1895-1947) Dr. Osman Nuri Ertekin ( 1892-1944): 15. Fırka sertabipliği Dr. Salih Ertuna: 3. Kafkas fırkası Baştabipliği Dr. Fethi Gözalan ( 1888-1940): İnebolu, Kastamonu ve Ankara ‘da göz uzmanı olarak çalıştı. Dr. Necmettin Günhal ( 1896-1946): İnebolu ve çeşitli birliklerde Dr. Sadrettin Hattuza: (1883-1943) Balıkesir Müdafa-i Hukuk tabibi olarak Dr. Ahmet Öy ( 1885-1940): Kocaeli grubu sıhhiye bölüğü ve 18. Fırka baştabipliği. 63 Dr. Süreyya Saruhan (1896-1947): Kars’da 15. Kolordu emrinde sonra Garp Cephesine isteğiyle katılmış 2. Fırkada görev almıştır. Dr. Hulki Amil Keymen (1899-?): Garp cephesi karargâhı ve İzmir Punta hastanesi Operatör Dr. Yarbay Mustafa Şevki ( 1872- 1930): Şam tıbbiyesi muallimi iken okul kapanınca İstanbul’a gelmiş Milli Mücadeleye katılmış, emekli olunca Balıkesir Hastanesinde çalışırken vefat etmiştir. 64 Dr. Rıfkı Kamil Urga (1880-1966) Profesör Dr. Mustafa Safi Hiçsönmez (1879-1964) Milis Yüzbaşı Dr. Enis Fahri: İznik ve civarı Kuvayi Milliye Kumandanı Dr. Ohannes Kasparyan Dr. Hulusi Alataş (1879-1944) İstiklal Madalyası Sahibi Bazı Tabiplerin Özgeçmişleri Operatör Dr. Ertuğrul Baykal: (1886-?): Selanik’te doğdu. 1912 de sivil Tıp fakültesinden mezun oldu. 1912 de Trablusgarp savaşında Hilal-i Ahmer’de çalıştı. Balkan harbinde Gelibolu’da bulundu. Birinci Cihan Harbinde Hasankale, Erzincan, Sivas hastanelerinde operatörlük yaptı. Milli Mücadele’de 1920’de 3. Kolordu emrine davet edilerek Amasya Hastanesi, Kafkas fırkası sıhhiye bölüğü 3. Seyyar hastane, Garp Cephesi Akşehir Hastanesi, Uşak ve İzmir 102 nolu hastanelerde çalıştı. Harp Madalyası ve İstiklal Madalyası vardır. Dr. Mehmet Şerif Korkut (1895-1957) 1895 yılında Burdur’da doğan M. Şerif Korkut Burdur’daki 5 yıllık İdadi’yi (ilk ve ortaokul) başarıyla bitirdi. 1911 yılında Konya İdadisine girdi. Daha sonra iki yıl Konya İdadisinde şimdiki karşılığı Lise olan tahsilini tamamladıktan sonra 1913 yılında İstanbul’daki Askeri Tıbbiye’ye girdi ve 1918 yılında askeri doktor (tabip yüzbaşı) olarak mezun oldu. Elazığ Askeri hastanesi ve El-Cezire cephesinin çeşitli kıta ve hastanelerinde çalışmıştır. 1919 da Kilis’e giderken Adana’da bir Fransız miralayı (albayı) tarafından propagandacıdır diye tutuklanmış ve Halep’te hapsedilmiştir. Oradan firar ederek İstiklal Savaşı’na katıldı ve İstiklal Savaşı madalyası aldı. 1925 yılında askerlikten ayrıldıktan sonra çeşitli hastanelerde çalıştı. Cerrahpaşa, Şişli Etfal ve Tıp Fakültesi İkinci Cerrahi Kliniğinde asistan olarak 5 yıl cerrahı ihtisası yaparak operatör oldu. Uzman olduktan sonra 1927’de bir sene kadar İsveç Grubu demiryolu inşaatı operatörlüğünde çalıştı ve yüksek ihtisas yapmak için Almanya’da Tübingen Üniversitesi Cerrahi Kliniğinde fahri asistan olarak iki sene kadar çalıştı. Memlekete döndükten sonra 1931’de Zonguldak Hastanesi Başhekimliğine atandı ve 6 sene burada çalıştıktan sonra Ankara Numune Hastanesi’nde Şef ve operatör olarak vazife gördü. 1945’te aynı hastanenin Başhekim Muavinliğine tayin oldu. Bu tayini kabul etmeyerek Çalışma Bakanlığı İşci Sigortaları Kurumunda görev almıştır. 1946-1950 yılları arasında Burdur Mebusu olarak çalıştı. 21 Ocak 1957 tarihinde Ankara’da vefat etti. Türk Ocağı’nın faal bir üyesidir. Eserleri:Ameliyat sonrası Zatürreleri (İstanbul-1933),Harp Cerrahisi (Ankara-1944), Hayattan Çizgiler Tanıdıklarım (Ankara -1949) ,Sıhhat ve İktisat(Ankara -1949) ,Sıtma ve Çeltik (Ankara-1950) Opr. Dr. Ali Naim Özgener 1895 yılında Adana’da doğdu, 1914 yılında birinci dünya savaşında tıbbiye üçüncü sınıfta iken çeşitli hastanelerde görev yaptı ve savaş sırasında cephelerde görev aldı. Büyük taarruz harekâtına katıldı. Özgören daha sonra Adana’da hastanelerde çalıştı ve Adana Sağlık İl Müdürü olarak da görev yaptı. 1936 senesinde Adana Belediyesi ve daha sonra da İl Genel Meclisi üyeliklerinde bulundu. 1947 yılında 31 Mart tarihinde vefat etti. Dr. Naci Doğancı, 1914 yılında Askeri Tıbbiyeyi bitirdi. Balkan Savaşı, Çanakkale Harbi, Kurtuluş Savaşı’na katıldı ve tüm cephelerde Hekim olarak görev yaptı. Bahriye Hekimliği ve 1927 yılında da Hamidiye Kruvazörü Doktorluğu yaptıktan sonra Askerlikten ayrıldı. 1927-1934 yılları arasında Sivas ve Gaziantep Memleket Hastanelerinde KBB Mütehassısı olarak görev yaptı. 1934 yılında Haseki Hastanesi KBB Mütehassıslığına tayin edildi. 8 sene bu vazifede kaldıktan sonra bu Hastanenin Başhekimi iken 51 yaşında vefat etti. Kırmızı şeritli istiklal madalyası vardır. 65 Dr. Ethem Vassaf (1894-1970) 1894 yılında Aydın’da doğdu. 1912 de Askeri Tıbbiye’ye girdi. 14 Mayıs 1917 de tabip asteğmen olarak mezun oldu. 10 Ekim 1920 de okul giderlerini ödeyip askerlikten ayrıldı. Kasım 1920-16 Mayıs 1921 tarihleri arasında Milas ve Söke Bölgesi Hilal-i Ahmer doktorluğu yaptı. 25 Haziran 1921 de Elmalı Hükümet tabibi oldu. 24 Ekim 1921 de Antalya Lisesi Genel Tabiye öğretmenliği yaptı. 1922 de Fethiye Hükümet tabibi oldu. 3 Ekim 1922 de Aydın Merkez Hükümet tabibi oldu. 1923 de Manisa’da, 1925 de İzmir’de çalıştı. Daha sonra Amerika’ya gitti. Haydarpaşa Numune Akliye Asabiye kliniğinde çalıştı. Profesör oldu. Demokrat Partiden milletvekili oldu. 1970 yılında vefat etti. Oğlu Dr. Gündüz Vassaf’tır. Dr. Celal (Celalettin) Ramazanoğlu 1896 yılında Tarsus’ta doğdu. 1919 yılında doktor oldu. Hilal-i Ahmer 5. İmadat heyeti olarak Nazilli’de açılan hastanede çalıştı. Bu nedenle istiklal madalyası aldı. 1922 de Adana Gureba Hastanesinde çalıştı. Milletvekili oldu. 27 Mayıs 1960 darbesinde Demokrat Parti milletvekili olarak Yassıada’da yargılandı ve 5 yıl hapis cezası aldı. 1965 yılında öldü. Dr. Aziz Köksal 1895 Tarsus doğumludur. 1919 yılında doktor oldu. 16 Haziran 1920’de yedek tabip yüzbaşı rütbesiyle Adana Kuvayi Milliye Cenup Kavaklıhan grup tabipliğinde bulundu. Yenice hastanesini kurdu. 1921 de Tarsus Hükümet tabipliği yaptı. Daha sonra milletvekili oldu. 1962 yılında vefat etti. Dr. Ohannes Kasparyan Afyon’da doğdu. İlkokulu Afyon Ermeni Okulunda okudu. İstanbul’da Tıp Fakültesini bitirdikten sonra Afyon’da hekimlik yaptı. Paris’te dâhiliye ihtisası yaptı. Milli Mücadele’de hekim yüzbaşı olarak cephede çalıştı. İstiklal Madalyası aldı. 12 Nisan 1977 de 85 yaşında vefat etti. 66 Dr. Tuğgeneral Abdülmecid Sayan 1327’de askeri Tıbbiye giriş, 133’de mezun. 1. Dünya savaşında Kafkas, Şam ve Beyrut cephelerinde çalışıyor. İstiklal Savaşında Batı Cephesi Sıhhiye Reis muavini. 2 kitabı var. Sıtma ve İdrara yolu hastalıklarıyla ilgili. 18 Haziran 1958’de vefat. Dr. Yusuf Balkan: 1899 yılında Köprülü’de doğdu, 1920 yılında Askeri Tıbbiye Mektebinden mezun olduktan sonra iki yıl İstiklal Savaşında görev yaptı. 1929-1931 yıllarında Fransa’da (Val de Grace ve Bourget’de) ve İtalya’da (Mussolini, Florance ve Torino Hava Enstitüsünde) havacılık fizyolojisi üzerine incelemeler yaptı. İlk Türk uçuş doktoru ve “havacılık mütehassısı” olarak Eskişehir I. Tayyare Alayında, I. Hava Tümeni Hastanesinde, Kayseri, Niğde, Eceabat ve Bursa Askeri Hastanelerinde KBB uzmanı olarak görev yaptıktan sonra 1950 yılında albay rütbesiyle emekli oldu. İstiklal madalyası sahibi olan Y.Balkan, 12.8.1970 tarihinde de vefat etti. 1995 yılında Fizyolojik Eğitim Merkezi’ndeki bir dershaneye ismi verildi Dr. İbrahim Şevki Atasagun ( 1899-1984) 1921 yılında Mektebi Tıbbiye-i Şahane’yi (Askeri Tıp Okulu) bitirdi. Kurtuluş Savaşı'na katıldı. Savaştan sonra iç hastalıkları uzmanlığını tamamladı ve İstanbul Tıp Fakültesinde Profesör olarak öğretim üyeliği yaptı. Sonra tekrar ordu hizmetine geçti. Çeşitli askeri hastanelerde başhekimlik yaptı. 1957 yılında tümgeneral rütbesinden emekli olmuştur. 1958-1960 yılları arasında arasında Sağlık Bakanlığı müsteşarlığı görevinde bulundu. 15 Ekim 1961 Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu genel seçiminde Nevşehir senatörü seçildi. 2 Aralık 1965 - 19 Kasım 1970 tarihleri arasında Cumhuriyet Senatosu başkanlığı yapmıştır. Başkanlığı sırasında hasta olan cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e uzun süre vekâlet etmiştir. 1977 yılında Senatörlük görevi bittikten sonra, siyasetten çekilmiştir. Tıp alanında çeşitli eserleri vardır. Eczacı Salih Başotaç ( Başatar) ( 1883- 1948) İstanbul Gülhane Tatbikat mektebi eczacısı, Harbiye Nezareti Sıhhiye Dairesi 2. Şube, Milli Müdafa Vekaleti Eczacı Müfettişi, Gülhane Tatbikat Mektebi Başeczacısı 6. Dönem Erzincan Mebusu. İstiklal Madalyası sahibidir. Dr. Vasfi Güsar (1895-1975) 1895 yılında İstanbul'da doğdu. Osmanlı ordusunda alaydan yetişme bir subay olan babasının görevi nedeniyle ilköğrenimini Amman(Ürdün) de, orta öğrenimini Şam ve Nablus'da yaptı. Şam'da bulunan bir Fransız lisesini bitirdikten sonra İstanbul’da Askeri Tıp Okulu'na girdi. Henüz öğrenci iken Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesine gönderildi(1915). Askeri Tıp Okulu'nu 1918 yılında bitirerek Osmanlı ordusuna katıldı. 1919'da üsteğmen olarak Anadolu’ya gönderildi ve Kurtuluş Savaşı’na katılarak, savaş boyunca batı cephesinde askeri doktor olarak bulundu. 1928 yılında istifa ederek askerlikten ayrıldı. 1978 yılında İstanbul’da öldü. Kafkas Cemiyeti kurucusu. Diş Tabibi Şevki Çiloğlu (Ahmet Şevki Çiloğlu) ( 1876-1970) Atina Dişci Mektebi mezunu, Berlin’de ihtisas. 3. Ordu Karargâh diş tabibi, 6. Dönem Muş mebusu. İstiklal Madalyası sahibi. Dr. Hüseyin Suat Yalçın : (1867-1942) 1867’de İstanbul’da doğdu. Hüseyin Cahit Yalçın’ın ağabeyidir. 1886’da Tıbbiyeyi bitirdikten sonra Midilli´de, İstanbul´da doktorluk yaptı. 1893 - 1895 arasında öğrenimini Paris'te sürdüren Hüseyin Suat Yalçın yurda döndükten sonra İstanbul 10. Belediye Dairesi hekimliği, Suriye vilayeti sıhhiye müfettişliği, Meclis-i Kebir-i Sıhhiye üyeliği gibi görevlerde bulundu. Milli Mücadele´de Anadolu´da doktorluk yaptı. Cumhuriyet'in ilanından sonra Deniz Yolları hekimliğine getirildi. Ölümüne kadar bu görevde kaldı. Kalem dergisinde "Gâve-i Zalim" adıyla mizahi yazıları yayımlandı. Darülbedayi'nin kuruluşunda büyük katkısı oldu. . 1910´dan sonra bir yandan “Gave-i Zalim” imzasıyla, toplum olaylarıyla ilgili mizahi şiir ve nesirler yazarken, bir yandan da tiyatro üzerinde çalıştı; sahnemize telif, tercüme, nesirle veya nazımla yirmiye yakın piyes verdi.21 Mart 1942’de İstanbul’da öldü. İstiklal Madalyası alan Eczacılardan bazıları ise şunlardır: Eczacı Albay Muhittin Çersu, Eczacı Albay İshak Yeler, Eczacı Yarbay Tahir Baştaymaz ve Eczacı Yarbay Yusuf Ünlü’.67 DİPNOTLARI 1. BDA, 15.11.19267, Dosya: 232399, Fon: 30.10.0.0., Yer: 196.345.8 2. BDA,25.1.1926, Dosya: 232187, Fon: 30.10.0.0. Yer: 195.334.7 3. BDA, 25.1. 1926, Dosya: 232147, Fon: 30.10.0.0, Yer: 195.332.10 4. BDA, 3.8.1933, Dosya: 232359, Fon: 30.10.0.0, Yer: 196.343.4 5. BDA, 16.5.1926, Dosya: 232240, Fon: 30.10.0.0, Yer: 195.337.7 6. BDA, 27.2.1926, Dosya: 232173, Fon: 30.10.0.0, Yer No: 195.333.18 7. BDA, 21.4.1925, Dosya: 232101, Fon: 30.10.0.0, Yer No: 194. 330.2 8. Fethi Erden, s. 18 9. Müfid Ekdal, Tıbhane’den Numune’ye, , s. 284-286 10. Fethi Erden s. 303 11. Fethi Erden, Türk Hekimleri Biyografisi, s. 2 12. Fethi Erden, a.g.e., s. 7 13. Fethi Erden, s. 10 14. Fethi Erden, s. 10 15. Fethi Erden, s. 16 16. Fethi Erden, s. 15 17. Fethi Erden, a.g.e., s. 20 18. Fethi Erden, a.g.e., s. 23 19. Fethi Erden, s. 28 20. Fethi Erden, a.g.e., s. 28 21. Fethi Erden, a.g.e., s. 29 22. Fethi Erden s. 31 23. Fethi Erden, a.g.e., s. 37 24. Fethi Erden, s. 39 25. Fethi Erden s. 39 26. Fethi Erden, s. 43 27. Fethi Erden, s. 45 28. Fethi Erden, s. 53 29. Fethi Erden, s. 60 30. Fethi Erden, a.ge., s. 67 31. Fethi Erden s. 83 32. Fethi Erden s. 88 33. Fethi Erden, s. 92 34. Fethi Erden, s. 97 35. Fethi Erden s. 103 36. Fethi Erden, s. 105 37. Fethi Erden, s. 105 38. Fethi Erden, s. 119 39. Fethi Erden, s. 124 40. Fethi Erden, s. 131 41. Fethi Erden, s. 133 42. Fethi Erden s. 144
 
   
 
© 2024 Prof. Dr. Metin ÖZATA Web Tasarım